*توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

تعداد بازدید:۵۲۹۵

 

-رییس کارگروه : مهندس مهدی حقیقی

رایانامه:mehdihaghighy@gmail.com

 

 

* برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷