مقدمه

تعداد بازدید:۱۸۴۵

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگ ترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسه پایدار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.
اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنار حوزه های بهداشت و درمان، نقشی پررنگ و اثر گذار خواهد بود.
دبیرخانه درون دانشگاهی علوم پزشکی زابل در راستای دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی کلان منطقه 8 کشور به منظور تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کلان منطقه8 آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، شکل گرفته است. هدف عملیاتی ساختن طرح تحول و نوآوری آموزش، در دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد.همچنین به منظور عملیاتی ساختن طرح تحول و نوآوری آموزش، برای هر بسته  یک کارگروه متشکل از اعضای  هیئت علمی، کارشناسان آن بسته زیر نظر دبیرخانه ستاد تشکیل گردیده است.
 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۵