اعضاء دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۳۷۰

 

مسئول دبیرخانه طرح تحول آموزش پزشکی

نام نام خانوادگی: مهدی حقیقی

رایانامه:mehdihaghighy@gmail.com

کارشناس دبیرخانه: سمیه شرفی

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷