*آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی

تعداد بازدید:۵۴۷۳

 

رئیس کارگروه: دکتر محمدرضا رضائی کهخا

رایانامه:m.r.rezaei.k@gmail.com

 

*برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷