بسته اعتلای خودباوری و نیل به مرجعیت علمی

تعداد بازدید:۸۰

 

- رییس کارگروه : دکتر مهدی افشاری

رایانامه: mahdiafshari99@gmail.com

 

برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی 1400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰