اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۲۸

رئیس کارگروه : مهندس مجتبی دلارام نسب

رایانامه:delaramnasab@yahoo.com

 

* برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷