* توسعه راهبردی ، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

تعداد بازدید:۵۴۶۳

رییس کارگروه: دکتر کاوه تبریزیان

رایانامه: k_tabrizian@zbmu.ac.ir

 

* برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷