ششمین نشست هم اندیشی اساتید با موضوع بسته های طرح تحول

تعداد بازدید:۱۹۳۳

ششمین نشست هم اندیشی اساتید با موضوع "بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۷