* بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۴۸۲۴

رئیس کارگروه: دکتر مهدی افشاری

رایانامه:mahdiafshari99@gmail.com

 

*برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷