*آمایش سرزمینی ، تمرکز زدایی و توانمندسازی دانشگاهها

تعداد بازدید:۴۶۶۱

رییس کارگروه: دکتر عبدالحسین میری

رایانامه:miri2005miri@yahoo.com

 

*برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷