*آموزش پاسخگو و عدالت محور

تعداد بازدید:۵۱۲۰

-رییس کارگروه: دکتر امید بامری

رایانامه:omid.bamry58@gmail.com

 

 

* برنامه اقدام  سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷