*توسعه و ارتقاء زیرساختهای آموزش پزشکی

تعداد بازدید:۴۸۷۷

 

-  رییس کارگروه:دکترکاوه تبریزیان

رایانامه:k_tabrizian@zbmu.ac.ir

 

 

* برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷